Bronzealderens graffiti

Mennesker har til alle tider haft trang til at kommunikere. Hulemalerierne er således de tidligste, vi kender til, og fra Bronzealderen har vi helleristninger mange steder i Norden.

Hvad ristningerne har betydet, eller hvad fortidens mennesker ville fortælle, kan vi kun gisne om. Hvilke tanker, man havde om universet, om dag og nat, om sol, måne og stjerner, om naturen, årstidernes skiften og liv og død, er ligeledes ukendt. Men tegnene havde uden tvivl stor rituel betydning.

Inspirationen til mine malerier kommer fra bronzealdergraven i Kivik i det østlige Skåne. Bronzealderen er dateret til mellem 1800 og 500 f.Kr.

De otte sten i ”kisten” er ”dekoreret” med fantastiske helleristninger, hvilket gør graven unik.

Blandt de kendteste er Soltegnet eller Korstegnet. Netop det tegn går igen i mange religioner gennem tiderne og bliver stadig anvendt.

Skibe med og uden personer optræder ligeledes tit. Om skibene mener man, at de skulle bringe den døde til dødsriget. En anden tolkning kunne være, at de skulle sejle solen på dens vandring over himmelen.

Derudover er der ristninger, som viser gestalter ved offerscener, hestevogn og våben. De to sidste, antager man, har været tilkendegivelse af magt. Men tolkningerne har været mange.

Ofte optræder tegnene to og to, måske forestillede man sig, at tallet to havde en hellig kraft, som påvirkede guderne.

Ved at arbejde med tegnene har jeg fået stor respekt for disse menneskers tekniske kunnen og vilje til at formidle eller aktivt forsøge at påvirke livet og døden. Uforgængeligheden må have betydet meget for dem.

Kiviksgraven er med sine 75 m. i diameter nordens største bronzealdergrav.